Modelspoorclub Maas & Waal

Wie zijn we?

Wat doen we?

Wat hebben we?

M&W in Houten

Al het andere

 

De geschiedenis van de MSC Maas en Waal

 

 

 

Hoe het begon

 

Het initiatief voor een modelspoorclub in het Land van Maas en Waal is genomen door Sjef Willemsen uit Druten en dankzij zijn doorzettingsvermogen is de MSC Maas en Waal ook inderdaad van de grond gekomen. Sjef plaatste, samen met zijn treinenvriend Jan Hendriks, op donderdag 18 april 1985 een artikel in De Gelderlander waarin hij modelspoorhobbyisten opriep om te komen tot een oprichting van een modelspoorvereniging in het Land van Maas en Waal. Een klein aantal mensen heeft hierop gereageerd en zijn bijeen gekomen in Wijkcentrum De Doorkijk in Druten. Sjef en Jan wisten die avond menige aanwezige te overtuigen om lid te worden van de Modelspoorclub Maas en Waal; dit is dan ook de reden dat er nog veel leden zijn 'van het eerste uur'.

 

 

 

 

Dagblad De Gelderlander van donderdag 18 april 1985: Sjef Willemsen, temidden van zijn eigen modelspoorbaan, roept geïnteresseerde modelspoorders op om zich aan te melden voor de nieuw te vormen MSC Maas en Waal.

 

 

 

In De Doorkijk werden eenmaal in de veertien dagen de eerste bijeenkomsten gehouden. Men beschikte niet over een eigen lokaal, maar 'huurde' dat op basis van minstens 30 consumpties per avond. En dat was soms wel erg veel, wanneer er op sommige avonden niet meer dan een man of vijf aanwezig waren. Men kwam overeen om een modulebaan te bouwen volgens het Hobbytrack-systeem; eerst enkelsporig, maar al snel gewijzigd in een dubbelsporige baan. Een probleem in De Doorkijk was wel dat iedereen telkens zijn module(s) weer mee naar huis moest nemen, omdat er ter plaatse geen opslagmogelijkheid was.

 

 

 

De MSC Maas en Waal opgericht

 

In oktober 1985 besloot men om van de groep een vereniging te maken, stelde men statuten op en ging men naar de notaris om ze te laten bekrachtigen. Natuurlijk werd Sjef Willemsen de voorzitter, Jan Hendriks werd penningmeester. Sindsdien is ModelSpoorClub Maas en Waal een feit en is het de enige modelspoorvereniging in het Land van Maas en Waal.

 

 

 

Een eigen clubruimte

 

In 1987 hoorde Harry van den Hurk, één van de leden van het eerste uur, dat er een lokaal in de oude lagere school in Boven Leeuwen vrij kwam, dat tot dan toe door de Gemeente West Maas en Waal aan een jongerensoos verhuurd werd. Er diende heel wat vertimmerd en geschilderd te worden, maar men beschikte eindelijk over een eigen onderkomen, bestaande uit een klaslokaal, een gang met toiletten en een lerarenkamertje. Het klaslokaal werd geheel ontruimd, in de lerarenkamer werd een keukenblokje geplaatst en van de bar werd een bank gemaakt. Later werden er nog de nodige verbeteringen aangebracht, zoals een werkbank en diverse opslagruimtes in de gang. Het klaslokaal was niet groot genoeg om de steeds uitdijende clubbaan onder te brengen, zodat er een regelmatig verkeer ontstond van modules, die van het lokaal naar de opslag en vice versa gingen. In latere jaren kon de beschikbare ruimte nog worden uitgebreid door de huur van een extra klaslokaal.

 

 

 

 

Het klaslokaal met clubbanen: vooraan de Moezelbaan in aanbouw, achteraan een (nooit afgebouwde) Duitse baan met de Bemo baan in het midden.

 

 

 

 

De werkplaats in de gang langs het klaslokaal.

 

 

 

 

Het Praathuis, de oude lerarenkamer, met een aantal (nog steeds) actieve leden. Derde van links onze helaas overleden oud-voorzitter Joop Pulles en tweede van rechts onze helaas overleden medeoprichter Jan Hendriks.

 

 

De komst van het Kulturhus

 

Eind 2006 heeft de MSC deze clubruimte echter moeten verlaten in verband met de bouw van het Kulturhus. Na veelvuldig overleg kon met de Gemeente West Maas en Waal worden overeengekomen, om de zolderverdieping boven de oude clublokalen casco voor een langere periode te huren. Tijdens de twee jaren durende (ver)bouw van het Kulturhus, diende de MSC het gebouw echter te verlaten. Er kon gelukkig een tijdelijke opslagruimte worden gehuurd bij een voormalig meubelbedrijf 'om de hoek', alwaar later ook nog aan één van de banen mocht worden gewerkt met het oog op een naderend optreden op een modelspoortentoonstelling. Ook zijn in deze clubruimteloze periode de nodige workshops en ontmoetingsavonden georganiseerd om het 'clubgevoel' tussen de leden in stand te houden.

 

 

 

 

Het toekomstige clublokaal als kale zolder tijdens de verbouwing.

 

 

 

 

Werkoverleg op diverse plaatsen tijdens de afwerking van het clublokaal.

 

 

 

Het Kulturhus d'n Dulper werd eind 2008 opgeleverd en stond de casco zolderverdieping ter beschikking van de club. In eigen beheer werd er over de hele lengte een tussenzolder ingebouwd voor opslag en in het aldus verlaagde plafond werd voorzien van de nodige TL armaturen. De eigenlijke clubruimte werd zodanig betimmerd, dat er ruimte onstond voor een werkhoek, een bibliotheek, een werkbank en een grote clubbaan. Aan de achterwand van onze clubruimte prijkt een gedenkplaat ter ere van de oprichter van de vereniging. Tijdens de Landelijke Modelspoor Dagen (LMD) op 28 en 29 maart 2009 is de clubruimte officieel geopend door de heer Bert van Swam, wethouder van de gemeente West Maas en Waal, door het in gang zetten van een schaalmodel van de oude stoomtram op onze nieuwe clubbaan.

 

 

 

 

Gedenkplaat ter ere van de oprichter Sjef Willemsen.

 

 

 

 

De openingshandeling door wethouder Van Swam.

 

 

 

 

Overzicht van de nieuwe clubruimte.

 

 

 

De MSC Maas en Waal is lid van de Nederlandse Modelspoor Federatie NMF.