Modelspoorclub Maas & Waal

Modules

Lokomotieven

Goederenwagens

Gebouwen

Al het andere

Tramdepot Druten, september 1933

 

 

 

 

Stand 27-12-2017:

 

Eén van onze nieuwe leden, Tjalling Ament, wil ook graag meebouwen aan het depot Druten en is alvast begonnen met de bouw van het weeghuisje naast de perronsporen van het depot. De foto's zijn gemaakt met de telefoon bij slecht licht, maar het geeft een indruk.

 

 

    

 

 

 

Het Koploper programma voor het Depot Druten is gereed en dat biedt de gelegenheid om het schematische sporenplan te laten zien en iets over de loop van de trams uit te leggen.

 

 

 

 

Het sporenplan is authentiek, maar wel in de lengte ingekort. Om de trams naar 'Nijmegen' en 'Wamel' te kunnen laten rijden, wordt er een niet zichtbaar 'achterommetje' gebruikt. Eén van onze voorwaarden voor tentoonstellingbanen is: een eenvoudig geautomatiseerd bedrijf, waarbij je lekker kunt kletsen met de bezoekers.

De opzet is dus heel simpel: er wordt niet met de hand gereden, er zijn maar acht blokken en er worden slechts vier wissels bediend; de rest van de wissels ligt in een vaste stand.

 

Er zullen twee trams afwisselend naar 'Nijmegen' (vanuit blok 2) en naar 'Wamel' (vanuit blok 3) rijden via het niet zichtbare blok 1.

Een rangeertram zal volgens een vaste route de blokken 4 tot en met 8 aandoen; deze tram blijft dus altijd zichtbaar rijden.

Het geheel zal met de nodige geluiden worden opgevrolijkt.

 

 

 

Stand 18-12-2017

 

Er is een nieuwe start gemaakt met de aloude stoomtramproject.

De bouw van 'Koningswaal augustus 1933' en de tentoonstellingen, waaraan hiermee is deelgenomen, hebben een schat aan ervaringen en nieuwe inzichten opgeleverd voor de verdere afbouw van dit project.

 

Op 18 december heeft het Stoomtramteam de officiële kick off gedaan van Depot Druten 2.0 , ofwel 'Stoomtramdepot Druten september 1933'.

Dit zal alleen het depot Druten omvatten, met een 'achterommetje' dat als 'Nijmegen' en 'Wamel' zal fungeren.

 

Als 'nulpuntsmeting' zijn onderstaande foto' s van de definitieve omvang van het project gemaakt; van hieraf zal de voortgang worden bijgehouden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand 08-09-2015

 

Het is, om diverse medische redenen, een jaartje noodgedwongen rustig geweest bij het Stoomtramteam, maar inmiddels wordt er weer volop gebouwd.

Om de vaart er weer in te krijgen en alle vaardigheden weer eens aan te scherpen, is besloten om met een minibaantje in te schrijven voor de 5e Minibaantjeswedstrijd van het tijdschrift Modelspoormagazine, Het doel is dit minibaantje gereed te hebben voor de 6e Grote Modelspoorexpo op 15 en 16 oktober 2016 in de Brabanthal in Leuven (B).

Een bijkomend voordeel is dat er alvast een handzaam stoomtrambaantje beschikbaar is om eventueel mee naar buiten op te treden.

 

In verband met het wedstrijdregelement mag aan dit miniproject (nog) geen publiciteit worden gegeven; zodra dit mogelijk is, zal dit onder 'Projecten' gedaan worden.

 

 

 

Stand 14-04-2014

 

Na het ontruimen van de hoek rechtsvoor in de clubruimte (twee archiefkasten, oude stoelen en een hoop rommel), zijn alle modules van het Stoomtramproject nu vastgekoppeld opgesteld. Nu is pas goed te zien wat een omvang een stoomtramdepot en haar omgeving in schaal 1:64 eigenlijk heeft. Het is wel een imposant gezicht.

Nu kan de landschapsstoffering (volgens de Pendon methode) als één geheel worden aangepakt.

 

 

 

 

Het overzicht vanaf het depot in de richting van Druten, waar helemaal achteraan vaag Slagerij Van Os en het Postkantoor te zien zijn. Rechtsboven loopt de Stationsstraat, het stoomtramstel links staat op het spoor waar de bekolingsinstallatie komt en daarachter het spoor naar Wamel

 

 

 

 

De Stationsstraat, toen nog niet verhard, die vanaf het tramstation naar de Kattenburg in Druten loopt. Aan beide zijden van de zandweg zijn de sloten te zien, die natuurlijk nog met water gevuld zullen worden. Het Stoomtramteam zoekt nog naar stekelbaarsjes in schaal S....

 

 

 

 

Een doorkijkje in de Kattenburg, waar de tramlijn tussen het Postkantoor (links) en Slagerij Van Os (rechts) doorloopt.

 

 

 

 

Tot slot nog een blik op het emplacement, waar de bestrating van gestempelde DAS-klei is gelegd en nog op inkleuring wacht.

 

 

 

Stand 11-11-2013

 

Er is een nieuwe modulebak gebouwd, waarop de Stationsstraat en de tramlijn uiteindelijk zullen samenkomen, om daarna de Kattenburg te bereiken. Het wordt nu heel duidelijk dat bouwen in schaal S (1 : 64) heel andere dimensies heeft, dan in schaal HO (1 : 87)....

 

 

 

 

De kale modulebak, die de verbinding vormt tussen het tramstation en de Kattenburg, die aan de linkerzijde aangebouwd zal worden.

 

 

 

Ook is op het emplacement Druten de zandlaag aangebracht en is de woning van de Stationschef weer op z'n plaats aan de Stationsstraat gezet. In de ruimere opzet van de nieuwe modules komt de hele omgeving nu beter tot z'n recht.

 

 

 

 

Gezicht op de lokloods (links) en de rijtuigloods (rechts) vanaf de (toekomstige) laad- en losweg.

 

 

 

 

Het tramstation in vogelvlucht, gezien vanaf de zijde van de Stationsstraat. Links vooraan de woning van de stationschef, rechts voor de lokloods het magazijn / werrkplaats.

 

 

 

 

Een doorkijkje vanaf de Stationsstraat in de richting van het emplacement.

 

 

 

Stand 29-04-2013

 

 

 

 

De sporen van het emplacement Druten worden met zand opgevuld door Stoomtramteamlid Eric Vrij.

 

 

 

 

Aan de zuidzijde van het emplacement gaat het spoor richting Nijmegen. Het landschap is hier voorgevormd door een mengsel van gips en zaagsel. Hierdoor zijn de verhoogde bermen ontstaan en de sloten langs de weg. Na een mislukt experiment met statisch geladen grasvezels, is weer teruggegrepen op de aloude Pendon methode: chloorgebleekt ondertapijt. Op de foto is dit aan de zuidzijde van de weg al vastgelijmd.

 

 

 

 

Een close-up van het ondertapijt. Na het volledig drogen van de lijmlaag, zal dit pluizige geheel met de hand zodanig worden uitgeplukt, dat een realistische structuur van vegetatie ontstaat. Daarna volgt het inkleuren.

 

 

 

Maart 2013

 

In 2012 zijn er binnen het Stoomtramteam vele discussies gevoerd over de verdere aanpak van het project, omdat er een aantal problemen en bedenkingen naar voren zijn gekomen.

Zo is er de ontevredenheid over het gebruikte Tillig railmateriaal: het is visueel heel mooi, maar als je er een draadje aan wil solderen, dan smelt het 'kleinijzer' al weg bij het zien van de soldeerbout.

Ook zijn er bedenkingen bij gebruikte modules: is de gebruikte ondergrond van schuim wel 'tentoonstellingsproof' en is de gehele contructie wel geschikt voor een snelle op- en afbouw door twee leden?

 

Eén van de lessen, die we in het inmiddels 27-jarige bestaan van de MSC Maas en Waal geleerd hebben is: bij twijfel of ontevredenheid niet wachten totdat je het 'point of no return' gepasseerd bent, maar een dapper besluit nemen.

Daarom is in oktober 2012 uiteindelijk de knoop doorgehakt en is besloten:

- helemaal opnieuw te beginnen met de modules; Bas Vrij heeft deze ontworpen en inmiddels gebouwd.

- in plaats van Tillig railmateriaal het vertrouwde robuuste ROCO 2,5 mm railmateriaal te gebruiken, dat nog ruimschoots voorhanden is op de club; wanneer de rails in het zand ligt, zie je er toch niets van.

 

In maart 2013 is begonnen het emplacement opnieuw, en wat ruimer opgezet, aan te leggen. Dit is nu gereed en het geheel ziet er veel 'logischer' uit. Zodra de elektrische aansluitingen gemaakt zijn, kan de landschapsstoffering weer beginnen, natuurlijk volgens de 'Pendon' methode.

 

 

 

 

Het nieuwe emplacement gezien vanaf het dak van de lokomotiefloods.

 

 

 

 

Een proefopstelling met trammaterieel op de nieuwe emplacementssporen.

 

 

 

 

Een close up van dezelfde proefopstelling, om een beeld van de toekomstige sfeer te krijgen.

 

 

 

Februari 2011

 

Maar sinds het begin van 2011 wordt er ook aan het landschap gewerkt.

De basis voor de landschapstoffering is gelegd met uitgepluist ondertapijt volgens de Engelse 'Pendon' methode. Hierop komen vervolgens de grassen, de struiken en de bomen. Ook zijn de palen voor het hekwerk al in de grond geslagen.

De rails zijn al grotendeels onder het zand verdwenen. Dit zal daarna op kleur gebracht worden door diverse pigmenten en door dry-brushen.

Ook het plaveisel zal nog een dry-brush ondergaan.

 

 

 

 

 

 

2008 - 2010

 

Tot nu toe hadden de modules van het Tramdepot Druten een bijzonder eentonig voorkomen: kaal met wat rails in verkeerd zand.........

 

 

 

       

 

Tijdens de Open Monumentendagen in Druten september 2008....                                       Tijdens de Modelspoortentoonstelling in Helmond november 2008....

 

 

 

       

 

Tijdens de opening van D'n Dulper in Boven Leeuwen januari 2009....                                 Tijdens de jubileumtentoonstelling TRAM(me)LAND oktober 2010....