Modelspoorclub Maas & Waal

 

Die Dülperbahn

De vaste baan in de clubruimte

 

Die Dülperbahn heeft inmiddels een eigen draadje op het Beneluxspoorforum; klik op deze regel om dit te bekijken.

 

 

 

Ideeën voor een nieuwe Vaste Baan

 

In de zomer van 2015 hebben een groot aantal leden de koppen bij elkaar gestoken om te komen tot een nieuwe Vaste Baan; deze Vaste Baan is inmiddels na een ledenraadpleging begin 2018 met de naam Die Dülperbahn gedoopt.

De ideeën van deze leden zijn door ons lid Willem Jansen verwerkt in een ontwerp, dat door de leden in een bijzondere Algemene Ledenvergadering in december 2015 is goedgekeurd.

 

 

 

Het ontwerp

 

Die Dülperbahn zal bestaan uit twee lagen.

Op de onderste bouwlaag komen 5 opstelsporen en een industiecomplex met de nodige spooraansluitingen. Hier zal ook veel scenery worden gebouwd, zoals o.a. industriële gebouwen, een olieterminal, een overslag van containers, e.d.

Tevens komt er een arbeiderswoonwijk.

 

De hoofdbaan wordt bereikt door 2 helixen (spiralen met dubbelspoor, om van de ene naar de andere laag te komen) aan beide kopzijden van de onderste bouwlaag. Op de hoofdbaan wordt het station gesitueerd en een havencomplex. Ook de noodzakelijke bebouwing met woningen en wat kantoren komt op deze laag.

 

Vanaf de hoofdbaan is een bergspoor bereikbaar via een helix  Aan het einde van dit bergspoor vindt een uitwisseling plaats van 2-rail systeem naar het 3-rail systeem. In de toekomst kan dan de baan worden uitgebreid worden voor “Märklin” rijders.

 

Op verzoek van het bestuur zal de onderste bouwlaag zo spoedig mogelijk geschikt worden gemaakt om te kunnen rijden, zodat de maandelijkse rijavonden voor de leden weer kunnen plaatsvinden op de laatste donderdag van de maand.

 

Tijdens de Bijzondere ALV van 7 december 2017 is als thema Zuid Duitsland (met een vleugje Zwitserland) gekozen in tijdperk III - IV.

Als naam is, na een schriftelijke ledenraadpleging, op 4 januari 2018 'Die Dülperbahn' gekozen.

 

 

 

Stand 24 en 25-03-2018, tijdens de LMD

 

Tijdens de Open Dagen, in het kader van de Landelijke Modelspoordagen, was de Dülperbahn volop in bedrijf.

Voor de aankleding waren tijdelijk enkele gebouwen uit de occasionvoorraad opgesteld.

Hieronder een korte fotoimpressie door Michel Turlings.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand 19-12-2017

 

Tijdens de rijavond op 30 november heeft Michel Turlings een video gemaakt: KLIK .

 

Nadat het leggen van de industriesporen was voltooid, zou er met de bouw van de scenery worden gestart.

Uiteindelijk is besloten om tijdens een bijzondere Algemene Ledenvergadering op 7 december met alle (aanwezige) leden te overleggen hoe dit zal worden aangepakt.

 

Tijdens deze ALV zijn de situering, het tijdperk en de te bouwen scenery voor de Dülperbahn gezamenlijk vastgesteld.

Ook is tijdens de ALV geconstateerd dat de industriesporen te veel ruimte innemen, waardoor er te weinig ruimte is voor de gewenste scenery.

Uit de voorstellen, die tijdens de ALV zijn gedaan, hebben enkele leden van het bouwteam een nieuw plan opgesteld.

Voor de leden, die mee willen bouwen aan de scenery, worden op maat gezaagde plaatjes van 4 mm MDF ter beschikking gesteld, waarop zij het afgesproken thema of object thuis of op de club kunnen bouwen.

 

De woensdagavond zal vanaf 2018 als tweede clubbouwavond worden ingevoerd.

 

 

 

 

Het nieuwe plan. Er zijn een aantal sporen vervallen en de achterwand zal voor de helixen worden geplaatst, zodat de treinen in de helix zichtbaar zullen blijven; praktisch, maar ook spectaculair.

 

 

 

 

De achterste sporen worden verwijderd.  Foto: Rob Boeser  18-12-2017

 

 

 

 

Ook aan de linkerzijde zijn enkel sporen weggehaald. Foto: Rob Boeser  18-12-2017

 

 

 

Stand 15-07-2017

 

Juist voor het komende zomerreces nadert het leggen van de rails op het onderste niveau zijn voltooiing.

Veel werk gaat er zitten in het aansluiten van de baan op de terugmelders, servodecoders, wisseldecoders en de digitale centrale; noodzakelijk voor de digitalisering en de automatisering van de treinenloop. Alle wissels moeten een aandrijving krijgen, die op het zichtbare gedeelte natuurlijk onder de tafel komt te liggen. Er kan inmiddels onder Koploper een automatisch bedrijf gereden worden.

 

 

 

 

Tijdens de rijavond op 26 april wordt het gedrag van de rijdende goederentrein vergeleken met de gegevens op de laptop.

Foto: Rob Boeser.  26-04-2017

 

 

 

Op 1 juni 2017 wordt er druk overlegd over de juiste loop van de rails op de toekomstige containerterminal.

Foto: Reinier Jansen.  01-06-2017

 

 

 

Het ruikt weer behoorlijk naar soldeer op deze juni avond, tijdens het leggen van de industriesporen. Foto: Reinier Jansen. 01-06-2017

 

 

 

Stand 29-09-2016

 

Op 19 mei 2016, dus ruim voor de zomervakantie, kon er voor de eerste keer een locomotief over dit deel van de Dülperbahn rijden.

Vrij kort na het zomerreces was de baan zover dat alle rails er lagen, met uitzondering van het industriespoor.

Op 29 september was op het onderste niveau het leggen van de rails zover gevorderd, dat er een rijavond voor de leden georganiseerd kon worden. In eerste instantie werd er even analoog gereden, maar al spoedig stroomden de digitale locomotieven binnen en was er een handmatig digitaal bedrijf mogelijk.

 

 

 

 

De lange poot van de 'L' . Het sporenplan van het onderste niveau is te herkennen op de computertekening bovenaan deze pagina. Aan de onderzijde van de foto is de aanzet van de helix naar het bovenste niveau te zien. Foto: Rob Boeser. 29-09-2016

 

 

 

 

De korte poot van de 'L' ; ook hier is de aanzet van de tweede helix naar het bovenste niveau te zien.  Foto: Rob Boeser  29-09-2016

 

 

 

 

Er zijn behoorlijk lange opstelsporen beschikbaar. In de ruimte tussen de sporen zal onder andere een container terminal verrijzen.

Foto: Rob Boeser.  29-09-2016

 

 

 

 

Een V160 'La Lollo' op volle snelheid met een goederentrein. Foto: Rob Boeser.  29-09-2016

 

 

 

 

Het handmatige digitale bedrijf is begonnen en sommige leden moeten even wachten totdat ze aan de beurt zijn.......

Foto: Rob Boeser.  29-09-2016

 

 

 

Stand 28-04-2016

 

In april is de blauwe onderlaag bevestigd en zijn de opstelsporen gelegd.

 

 

 

 

De rails van het schaduwstation worden gelegd. Foto: MSC Maas en Waal  28-04-2016

 

 

 

Stand 31-03-2016

 

Er is zeer voortvarend aan de slag gegaan. Op eind februari stond de ruim de helft van de constructie op zijn plaats. De laatste multiplexplaten zijn gelegd op 31 maart.

 

 

 

 

Het onderste niveau in wording. Foto: Rob Boeser. 14-03-2016

 

 

 

 

De laatste platen liggen op hun plaats.  Foto: MSC Maas en Waal  31-03-2016

 

 

 

Stand 18-02-2016

 

In januari 2016 is begonnen met de demontage en sloop van de oude baan. Alle bruikbare onderdelen zijn opgeslagen en worden hergebruikt op de nieuwe baan.

Begin februari 2016 is een start gemaakt met het bouwen van de Dülperbahn.

 

 

 

 

De modules van de oude baan zijn gedemonteerd. Foto: MSC Maas en Waal 04-02-2016

 

 

 

 

De bouw van de onderbouw is begonnen. De balken zijn door een clublid gesponsord; links in de hoek ligt nog een voorraadje balken.

Foto: MSC Maas en Waal  11-02-2016

 

 

 

 

De constructie van het onderste niveau. Foto: MSC Maas en Waal. 18-02-2016