Modelspoorclub Maas & Waal

 

Vaste baan in de clubruimte

 

 

 

Ideeën voor een nieuwe Vaste Baan

 

In de zomer van 2015 hebben een groot aantal leden de koppen bij elkaar gestoken om te komen tot een nieuwe Vaste Baan. De ideeën van deze leden zijn door ons lid Willem Jansen verwerkt in een ontwerp, dat door de leden in een bijzondere Algemene Ledenvergadering in december 2015 is goedgekeurd.

 

 

 

Het ontwerp

 

De Vaste Baan zal bestaan uit twee lagen.

Op de onderste bouwlaag komen 5 opstelsporen en een industiecomplex met de nodige spooraansluitingen. Hier zal ook veel scenery worden gebouwd, zoals o.a. industriële gebouwen, een olieterminal, een overslag van containers, e.d.

Tevens komt er een arbeiderswoonwijk.

 

De hoofdbaan wordt bereikt door 2 helixen (spiralen met dubbelspoor, om van de ene naar de andere laag te komen) aan beide kopzijden van de onderste bouwlaag. Op de hoofdbaan wordt het station gesitueerd en een havencomplex. Ook de noodzakelijke bebouwing met woningen en wat kantoren komt op deze laag.

 

Vanaf de hoofdbaan is een bergspoor bereikbaar via een helix  Aan het einde van dit bergspoor vindt een uitwisseling plaats van 2-rail systeem naar het 3-rail systeem. In de toekomst kan dan de baan worden uitgebreid worden voor “Märklin” rijders.

 

Op verzoek van het bestuur zal de onderste bouwlaag zo spoedig mogelijk geschikt worden gemaakt om te kunnen rijden, zodat de maandelijkse rijavonden voor de leden weer kunnen plaatsvinden op de laatste donderdag van de maand.

 

 

 

Stand 11-02-2016

 

In januari 2016 is begonnen met de demontage en sloop van de oude baan. Alle bruikbare onderdelen zijn opgeslagen en worden hergebruikt op de nieuwe baan.

Begin februari 2016 is een start gemaakt met het bouwen van de vaste baan.

 

 

 

 

De modules van de oude baan zijn gedemonteerd. Foto: Rob Boeser.

 

 

 

 

De door een clublid gesponsorde balken voor de onderbouw van de vaste baan. Foto: Rob Boeser.

 

 

 

 

HET BEGIN IS ER !! Foto: Rob Boeser.

 

 

 

Stand 14-03-2016

 

Er is zeer voortvarend aan de slag gegaan. Op eind februari stond de ruim de helft van de constructie op zijn plaats. De laatste multiplexplaten zijn gelegd omstreeks 31 maart.

 

 

 

 

Het onderste niveau in wording. Foto: Rob Boeser.

 

 

 

Stand 29-09-2016

 

In april is de blauwe onderlaag bevestigd en zijn de opstelsporen gelegd. Op 19 Mei kon er voor de eerste keer een locomotief over dit deel van de Vaste Baan rijden.

Vrij kort na de zomervakantie was de baan zover dat alle rails er lagen, met uitzondering van het industriespoor. Op 29 september was op het onderste niveau het leggen van de rails zover gevorderd, dat er een rijavond voor de leden georganiseerd kon worden. In eerste instantie werd er even analoog gereden, maar al spoedig stroomden de digitale locomotieven binnen en was er een handmatig digitaal bedrijf mogelijk.

 

 

 

 

De lange poot van de 'L' . Het sporenplan van het onderste niveau is te herkennen op de computertekening bovenaan deze pagina. Aan de onderzijde van de foto is de aanzet van de helix naar het bovenste niveau te zien. Foto: Rob Boeser.

 

 

 

 

De korte poot van de 'L' ; ook hier is de aanzet van de tweede helix naar het bovenste niveau te zien.

 

 

 

 

Er zijn behoorlijk lange opstelsporen beschikbaar. In de ruimte tussen de sporen zal onder andere een container terminal verrijzen.

Foto: Rob Boeser.

 

 

 

 

Een V160 'La Lollo' op volle snelheid met een goederentrein. Foto: Rob Boeser.

 

 

 

 

Het handmatige digitale bedrijf is begonnen en sommige leden moeten even wachten totdat ze aan de beurt zijn.......Foto: Rob Boeser.

 

 

 

Stand 15-07-2017

 

Juist voor het komende zomerreces nadert het leggen van de rails op het onderste niveau zijn voltooiing.

Veel werk gaat er zitten in het aansluiten van de baan op de terugmelders, servodecoders, wisseldecoders en de digitale centrale; noodzakelijk voor de digitalisering en de automatisering van de treinenloop. Alle wissels moeten een aandrijving krijgen, die op het zichtbare gedeelte natuurlijk onder de tafel komt te liggen. Er kan inmiddels onder Koploper een automatisch bedrijf gereden worden.

 

 

 

Tijdens de rijavond op 26 april wordt het gedrag van de rijdende goederentrein vergeleken met de gegevens op de laptop. Foto: Rob Boeser.

 

 

Op 1 juni 2017 wordt er druk overlegd over de juiste loop van de rails op de toekomstige containerterminal. Foto: Reinier Jansen.

 

 

Het ruikt weer behoorlijk naar soldeer op deze juni avond. Foto: Reinier Jansen.

 

 

 

Vanaf 24 augustus, na afloop van het zomerreces, kunnen de leden, die de elektronica minder interessant vinden, starten met de aanleg van aankleding van dit gedeelte van de Vaste Baan, zoals de bouw van de industriegebouwen en diverse andere bouwwerken op de onderste bouwlaag.

 

Wordt vervolgd