Disclaimer

Deze website is uitsluitend bedoeld om de modelspoor- / modelbouwhobby te promoten en om verslag te doen van onze activiteiten in deze mooie hobby.

Hoewel de op deze internetpagina’s verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorg is verzameld, kan de modelspoorclub Maas en Waal geen verantwoordelijkheid nemen voor de actualiteit en inhoudelijke correctheid, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

De modelspoorclub Maas en Waal verzamelt en/of bewaart GEEN gegevens van bezoekers van deze website.

Voor eventuele gegevens die onze provider VDX verzamelt en/of bewaart, kan de MSC Maas en Waal geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

Suggesties ter verbetering van de site zijn welkom en kunnen per e-mail (zie contact) worden verstuurd naar de modelspoorclub Maas en Waal.