Moezelbaan

Een overzichtsfoto van de Moezelbaan. Als je goed kijkt is het niveau verschil te zien tussen hoogste niveau, ter hoogte van de stenen brug en het laagste geheel rechts. Foto: 20071006-12, collectie Maarten Schermij.

De Moezelbaan is een uit modules bestaande tentoonstellingsbaan met als thema een dubbelsporige, niet geëlektrificeerde, hoofdspoorlijn langs de rivier de Moezel. De modelspoorbaan ademt de sfeer van periode 3 uit, dus diesel- en stoomtreinen. Aan beide uiteinden van de baan is een tunnel gesitueerd waarin de treinen naar een, achter de baan gelegen, schaduwstation rijden.

De linker tunnel, vanaf publiekszijde gezien, geeft toegang naar het schaduwstation op het eerste niveau. De rechter tunnel geeft toegang tot het schaduwstation op niveau nul. De hoofdbaan, aan publiekzijde, heeft dus een helling.

De scenery op de modelspoorbaan bestaat (van links naar rechts) uit een klein dorp. De huizen in het Freilichtmuseum te Detmold (D) hebben als voorbeeld gestaan voor dit dorp. Bij het dorp zijn een tweetal bruggen gesitueerd over een zijarm van de Moezel. Naast het dorp ligt een grote wijngaard. Uiteraard voor de Moezelwijn! Na de wijngaard is een stuk heuvellandschap. Door dit hele landschap loopt er ook nog een weg.

De Moezelbaan in schaal H0 (1:87). De gebruikte rails zijn Märklin K-rails en er wordt gereden in het zgn. 3-rail (of Märklin) systeem – analoog.

Een mooi doorkijkje onder de bruggen door, ergens aan de Moezel... Foto: Thom Boeser.
Vanuit het dorp kijken we op de bruggen. Op de spoorbrug passeert zojuist een goederentrein. Foto: Thom Boeser.
Een regionale trein bestaande uit een diesellocomotief V36 met een aantal rode zgn. 'Donderbussen' passeert de wijngaarden. Foto: collectie Maarten Schermij.
Baanontwerp
Bij deelname aan een tentoonstelling / beurs wil de organisatie een tekening hebben van de benodigde ruimte. De organisatie kan op basis daarvan een definitieve hal indeling maken. Dit is onze tekening van de Moezelbaan.
De bouw
Vooraan staat de Moezelbaan in aanbouw. Foto: collectie Maarten Schermij.
Op deze overzichtsfoto is goed zien dat het spoortracé langs de Moezel volgt. Foto: collectie Maarten Schermij.
Clublid Joop is begroeiing met strooimateriaal aan het aanbrengen op het talud langs het spoor. Foto: collectie Maarten Schermij.
De clubleden Joop en Wilfred zijn druk aan werk. Foto: collectie Maarten Schermij.
Aan de waterkant van de Moezel mag natuurlijk een steiger niet ontbreken. Foto: collectie Maarten Schermij.
De wijngaard is al aangelegd, maar de omgeving moet nog aangekleed worden. Foto: collectie Maarten Schermij.
Twee clubleden, waaronder Joop, zijn aan het werk met de aankleding van de Moezelbaan. Foto: collectie Maarten Schermij.
Ook in de directe omgeving van het tunnelportaal is begroeiing met strooimateriaal aangebracht. Het restant wat op het spoor terecht is gekomen, moet nog worden opgeruimd. Foto: collectie Maarten Schermij.
Na het schoonmaken van het spoor moet een testrit uitwijzen of alles nog goed functioneert. Een mooie Glaskasten van Märklin met twee wagens komt hier zojuist uit de tunnel. Foto: collectie Maarten Schermij.
Video
Het Dorpje
Een grote schuur met vakwerk onderbouw. Freilichtmuseum te Detmold. Foto: Wilfred de Waal.

Tijdens een vakantie in Duitsland bezocht een van de leden van onze modelspoorclub Maas en Waal het Freilichtmuseum te Detmold (D).

Hij was direct onder de indruk van de natuurlijke charme en de grote variatie van de verschillende gebouwen, allen met een uitgesproken landelijk karakter en authentieke herkomst.

De meesten waren gebouwd volgens de vakwerkconstructie, in combinatie met overwegend witte gevels of muurvlakken van leisteen.

Van een aantal gebouwen werden foto’s gemaakt.

Dit niet alleen vanwege de harmonische en prachtige architectuur, maar ook omdat wij bezig waren met een modulebaan naar de sfeer van het Moezeldal.

Wij hechtten er grote waarde aan dat dit een zo specifiek mogelijk karakter zou krijgen.

Deze foto’s kwamen dan ook er goed van pas bij het bebouwen van onze modules.

Een vakwerk kappeltje in het Freilichtmuseum te Detmold. Foto: Wilfred de Waal.
Het schaalmodel van het vakwerk kappeltje zoals dat op de Moezelbaan staat. (zie rode pijl). Foto: collectie Maarten Schermij.
Een, voor die tijd, statige woning met het karakteristieke vakwerk en leien dak. Freilichtmuseum te Detmold. Foto: Wilfred de Waal.
Het schaalmodel van de statige vakwerk woning gaat bijna verscholen achter het kerkje. Foto: Wilfred de Waal.
Deze vakwerkschuur is deels voorzien van metselwerk en deels van stucwerk. Freilichtmuseum te Detmold. Foto: Wilfred de Waal.
De schuur rechts is het schaal model, te herkennen aan de verschillende bouwstijlen van de zijwand. Foto: Kim Besseling
Het dorpskerkje met daarachter het kerkhof, gebouwd door MSC Maas en Waal lid Joop Pulles. Foto Kim Besseling.
Een pittoreske vakwerk woning. Freilichtmuseum te Detmold. Foto: Wilfred de Waal.
De schuur, op de achtergrond, met de rode dakpannen heeft ook als voorbeeld gediend voor een schaalmodel. Freilichtmuseum te Detmold. Foto: Wilfred de Waal.
Het schaalmodel van de schuur die ook vinden is in het Freilichtmuseum te Detmold. Foto: Wilfred de Waal.
Techniek
De speciaal voor de Moezelbaan gemaakte bedienkast. Foto: collectie Maarten Schermij.
Als de klep van de bedienkast open gaat is een indrukwekkend geheel van analoge elektronica te zien. Foto: collectie Maarten Schermij.
Tot slot
De Moezelbaan staat tijdens de verbouwing van de d'n Dulper in een opslag. Foto: collectie Maarten Schermij.
De andere zijde van een rij transportkisten waarin de Moezelbaan staat opgeslagen. Foto: collectie Maarten Schermij.

De Moezelbaan is overgenomen door één van onze leden en is nog steeds in bedrijf.

Nog meer berichten over de Moezelbaan