Tweede Clubbaan

De tweede clubbaan 2009 - 2015
Tijdens de opening van het nieuwe clublokaal in Kulturhus D'n Dulper op 28-03-2009 waren er provisorisch rails gelegd op de nieuwe modules en konden de treinen hun rondjes rijden. Foto: Rob Boeser.
De start

Tijdens de bouw van Kulturhus D’n Dulper en de gedwongen ‘clublokaalloze periode’ is er door het bestuur nagedacht hoe het nieuwe clublokaal ingericht zou moeten worden. Veel leden hadden inmiddels gepleit voor een maandelijkse rijavond. Het was sinds het afscheid van de ‘Oude Clubbaan’ maar zeer beperkt mogelijk geweest om te rijden met meegebracht materieel. Enerzijds omdat de Moezelbaan in aanbouw alleen geschikt was voor het Märklinsysteem en de zogenaamde ‘Baan van Jan en John’ in aanbouw weliswaar 2-rail gelijkstroom had, maar door het overlijden van Jan en het afhaken van John een tijd lang doelloos ruimte in beslag stond te nemen. Pogingen van andere leden om de baan te reactiveren leidden tot veelvuldige afbraak- en opbouwacties, waardoor de baan nooit echt klaar was om te kunnen rijden.

Het bestuur heeft derhalve bij de ingebruikname van het nieuwe clublokaal een lichtgewicht clubbaan ter beschikking gesteld, bestaande uit 4 rechte modules en 4 hoekmodules, waarop een provisorisch dubbelspoor was aangelegd. Aan de leden is gevraagd om een module te kiezen, waarop men naar keuze een scene kon opbouwen; het ‘Oude Clubbaan’-idee. Deze nieuwe clubbaan zou op één donderdagavond per maand ter beschikking moeten staan van alle leden om met eigen materieel te kunnen rijden.

De bouw

Na een aantal wisselingen van ideeën en ruilingen van modules, zijn er uiteindelijk drie groepen bouwers ontstaan, die de tweede clubbaan vorm hebben gegeven. In eerste instantie werd er analoog gereden, maar later is op het digitale bedrijf overgestapt.

De drie onderdelen waren:

  • Übersudswald, een berglandschap met een station tussen twee tunnels
  • Grimmelsbach, een goederenoverslagstation
  • Oberortsheim, een locomotiefverzorgingsdepot

Van de bouw is een video gemaakt door Willem Jansen, die een goed overzicht geeft van de bouw van de onderdelen en beelden van de laatste rijavond voor de afbraak van deze clubbaan. Video, zie hieronder:

Tot slot

23-12-2015:
Na een aantal vergaderingen met de leden is definitief besloten:

  • de huidige clubbaan te demonteren en materialen die geschikt zijn voor hergebruik op te slaan
  • te starten met de bouw van een vaste baan langs twee wanden van het clublokaal
Nog meer berichten over de Tweede Clubaan: