Algemeen

Een eigen clubruimte

In 1987 hoorde Harry van den Hurk, één van de leden van het eerste uur, dat er een lokaal in de oude lagere school in Boven Leeuwen vrij kwam, dat tot dan toe door de Gemeente West Maas en Waal aan een jongerensoos verhuurd werd. Er diende heel wat vertimmerd en geschilderd te worden, maar men beschikte eindelijk over een eigen onderkomen, bestaande uit een klaslokaal, een gang met toiletten en een lerarenkamertje. Het klaslokaal werd geheel ontruimd, in de lerarenkamer werd een keukenblokje geplaatst en van de bar werd een bank gemaakt. Later werden er nog de nodige verbeteringen aangebracht, zoals een werkbank en diverse opslagruimtes in de gang. Het klaslokaal was niet groot genoeg om de steeds uitdijende clubbaan onder te brengen, zodat er een regelmatig verkeer ontstond van modules, die van het lokaal naar de opslag en vice versa gingen. In latere jaren kon de beschikbare ruimte nog worden uitgebreid door de huur van een extra klaslokaal.

Het klaslokaal met clubbanen: vooraan de Moezelbaan in aanbouw, achteraan een (nooit afgebouwde) Duitse baan met de Bemo baan in het midden.
De werkplaats in de gang langs het klaslokaal.
Het Praathuis, de oude lerarenkamer, met een aantal (nog steeds) actieve leden. Derde van links onze helaas overleden oud-voorzitter Joop Pulles en tweede van rechts onze helaas overleden medeoprichter Jan Hendriks.