Algemeen

Hoe het begon

Het initiatief voor een modelspoorclub in het Land van Maas en Waal is genomen door Sjef Willemsen uit Druten en dankzij zijn doorzettingsvermogen is de MSC Maas en Waal ook inderdaad van de grond gekomen. Sjef plaatste, samen met zijn treinenvriend Jan Hendriks, op donderdag 18 april 1985 een artikel in De Gelderlander waarin hij modelspoorhobbyisten opriep om te komen tot een oprichting van een modelspoorvereniging in het Land van Maas en Waal. Een klein aantal mensen heeft hierop gereageerd en zijn bijeen gekomen in Wijkcentrum De Doorkijk in Druten. Sjef en Jan wisten die avond menige aanwezige te overtuigen om lid te worden van de Modelspoorclub Maas en Waal; dit is dan ook de reden dat er nog veel leden zijn ‘van het eerste uur’.

Sjef Willemsen, te midden van zijn eigen modelspoorbaan, roept geïnteresseerde modelspoorders op om zich aan te melden voor de nieuw te vormen MSC Maas en Waal. Bron: krantenknipsel uit De Gelderlander, 18-04-1985.

In De Doorkijk werden eenmaal in de veertien dagen de eerste bijeenkomsten gehouden. Men beschikte niet over een eigen lokaal, maar ‘huurde’ dat op basis van minstens 30 consumpties per avond. En dat was soms wel erg veel, wanneer er op sommige avonden niet meer dan een man of vijf aanwezig waren. Men kwam overeen om een modulebaan te bouwen volgens het Hobbytrack-systeem; eerst enkelsporig, maar al snel gewijzigd in een dubbelsporige baan. Een probleem in De Doorkijk was wel dat iedereen telkens zijn module(s) weer mee naar huis moest nemen, omdat er ter plaatse geen opslagmogelijkheid was.