M-Bahn

Mogelijkheid om analoog of digitaal te rijden

Op de M-Bahn kan straks analoog of digitaal gereden worden, en zelfs analoog en digitaal door elkaar. De baan is in 3 secties verdeeld:

  1. De 8 die aan de bovenste 2 stationssporen zit;
  2. De 8 die aan de onderste 2 stationssporen zit;
  3. Het rangeerterrein.

In analoge modus heeft elk stuk zijn eigen trafo en een aantal baanvakken die aan- en afgeschakeld kunnen worden.

Op het plaatje zijn deze baanvakken weergegeven in verschillende kleuren.
Sectie 1 kan omgeschakeld worden naar digitaal, en sectie 2 en 3 kunnen samen omgeschakeld worden naar digitaal. In digitaalbedrijf worden alle baanvakken aan elkaar gehangen en dus niet meer geschakeld.
Om dit allemaal in goede banen te leiden wordt e.e.a. met relais en Arduinos geschakeld.