Tramdepot Druten

Tramdepot Druten – update april 2013

Nadat in maart 2013 de sporen zijn vernieuwd worden deze nu weer ingestrooid met zand en kan het naastgelegen landschap worden ‘aangekleed’ met de nodige vegetatie.

De sporen van het emplacement Druten worden met zand opgevuld door clublid Eric Vrij.
Aan de zuidzijde van het emplacement gaat het spoor richting Nijmegen.

Het landschap is hier voorgevormd door een mengsel van gips en zaagsel. Hierdoor zijn de verhoogde bermen ontstaan en de sloten langs de weg. Na een mislukt experiment met statisch geladen grasvezels, is weer teruggegrepen op de aloude ‘Pendon‘ methode: chloorgebleekt ondertapijt. Op de foto is dit aan de zuidzijde van de weg al vastgelijmd.

Een close-up van het ondertapijt.

Na het volledig drogen van de lijmlaag, zal dit pluizige geheel met de hand zodanig worden uitgeplukt, dat een realistische structuur van vegetatie ontstaat. Daarna volgt het inkleuren.