Tramdepot Druten

Tramdepot Druten – update december 2017

Er is een nieuwe start gemaakt met de aloude stoomtramproject.
De bouw van ‘Koningswaal augustus 1933’ en de tentoonstellingen, waaraan hiermee is deelgenomen, hebben een schat aan ervaringen en nieuwe inzichten opgeleverd voor de verdere afbouw van dit project.
Op 18 december heeft het Stoomtramteam de officiële kick off gedaan van Depot Druten 2.0 , ofwel ‘Stoomtramdepot Druten september 1933’.
Dit zal alleen het depot Druten omvatten, met een ‘achterommetje’ dat als ‘Nijmegen’ en ‘Wamel’ zal fungeren.

Als ‘nulpuntsmeting’ zijn onderstaande foto’ s van de definitieve omvang van het project gemaakt; van hieraf zal de voortgang worden bijgehouden.

De beide loodsen wat duidelijker in beeld. Links de locloods en rechts de rijtuigenloods.
Overzicht van het emplacement Tramdepot Druten.
Gezien vanuit de richting Nijmegen met rechts een mock-up van de arbeidershuisjes.

Eén van onze nieuwe leden, Tjalling, wil ook graag meebouwen aan het depot Druten en is alvast begonnen met de bouw van het weeghuisje naast de perronsporen van het depot.

Weeghuisje vanaf spoorzijde gezien links.
Weeghuisje vanaf spoorzijde gezien rechts.

Het Koploper programma voor het Depot Druten is gereed en dat biedt de gelegenheid om het schematische sporenplan te laten zien en iets over de loop van de trams uit te leggen.

Het sporenplan van Tramdepot Druten, maakt in Koploper van PaHaSOFT.

Het sporenplan is authentiek, maar wel in de lengte ingekort. Om de trams naar ‘Nijmegen’ en ‘Wamel’ te kunnen laten rijden, wordt er een niet zichtbaar ‘achterommetje’ gebruikt. Eén van onze voorwaarden voor tentoonstellingsbanen is: een eenvoudig geautomatiseerd bedrijf, waarbij je lekker kunt kletsen met de bezoekers.

De opzet is dus heel simpel: er wordt niet met de hand gereden, er zijn maar acht blokken en er worden slechts vier wissels bediend; de rest van de wissels ligt in een vaste stand.

Er zullen twee trams afwisselend naar ‘Nijmegen’ (vanuit blok 2) en naar ‘Wamel’ (vanuit blok 3) rijden via het niet zichtbare blok 1.
Een rangeertram zal volgens een vaste route de blokken 4 tot en met 8 aandoen; deze tram blijft dus altijd zichtbaar rijden.

Het geheel zal met de nodige geluiden worden opgevrolijkt.