De Oude Haven

Oude Haven – update 2020-09

Het havenraccordement waar een binnenvaartschip wordt gelost. Foto: Peter Gradussen, 15-09-2020.

Ook in september 2020 wordt er weer hard gewerkt aan de ‘Oude Haven’, uiteraard binnen de mogelijkheden van de geldende regels m.b.t. Covid-19. De aankleding (scenery) krijgt steeds meer vorm en hierdoor ontstaat al een aardige sfeer op de modelspoorbaan te komen. Enkele gebouwen naderen hun voltooiing en de kraanbrug is inmiddels vast op de baan gemonteerd.

De haven is goed uitgerust. Transportmogelijkheden zijn er via de binnenvaart, wegvervoer, railvervoer en er is ruimte voor opslag. Foto: Peter Gradussen, 15-09-2020.
Clublid Peter werkt op een subtiele manier aan de scenery. Om het nodige ‘groen’ op een wat moeilijk bereikbare plaats te krijgen, maakt hij gebruik van ‘luchtverplaatsing’ om dit gedaan te krijgen. Foto: Harm Verboort, 08-09-2020.
Zicht op het raccordement bij de kade van de haven. De gele schaftkeet staat tussen het kadespoor en de aansluiting naar het hoofdspoor in. Foto: Peter Gradussen, 15-09-2020
De gele schaftkeet, van een bekend railbouw bedrijf uit Leerdam, maakt een wat troosteloze indruk. En dat is precies de bedoeling! Foto: Peter Gradussen, 15-09-2020.
Rechts is de toegangsweg naar de haven. Als je dezelfde terug neemt passeer je het havencafé met rieten dak. Foto: Peter Gradussen, 15-09-2020.
Zicht op het raccordement bij de goederenloods. Rechts is de kolenhandel gesitueerd en in het midden zijn de (haven)arbeidershuisjes te zien. Daar achter met rieten dak het havencafé. Foto: Peter Gradussen, 15-09-2020.
Clublid Bas is duidelijk blij met het resultaat van de goederenloods tot dusver. De bouw van de goederenloods is coproductie van Bas en clublid Reinier. Ook clublid Harm kijkt tevreden toe. Foto: Peter Gradussen, 08-09-2020.
Het raccordement bij de goederenloods. Hier is duidelijk te zien dat de goederenloods deels opengewerkt is. Hierdoor wordt een blik naar binnen gegund. Foto: Peter Gradussen, 15-09-2020
Reniers fotoserie

Halverwege september heeft clublid Reinier een mooie fotoserie gemaakt van de stand van zaken m.b.t. de modelspoorbaan ‘De Oude Haven’. Deze foto’s zijn ook te zien (geweest) op de hoofdpagina van ‘De Oude Haven’.

Een overzichtsfoto in vogelperspectief van de haven. Foto: Reinier Jansen, 16-09-2020.
De draaibare portaalkraan met werkende grijper staat op een loopkat die op zijn beurt weer op de kraanbrug staat. Foto: Reinier Jansen, 16-09-2020.
Op deze foto is goed de route te zien hoe de overslag goederen van het binnenvaartschip, via kraan en transportbanden naar het gebouw gaan. Foto: Reinier Jansen, 16-09-2020.
De transportbanden in vogelperspectief. Iets naar achteren staat de directeurswoning. Foto: Reinier Jansen, 16-09-2020.
Een overzichtsfoto van de haven. Foto: Reinier Jansen, 16-09-2020.
Een mooi doorkijkje op een gedeelte van het havencafé (links) en de (haven)arbeiderswoningen. Foto: Reinier Jansen, 16-09-2020.
De kolenhandel begint al aardig vorm te krijgen. Foto: Reinier Jansen, 16-09-2020.