3D-PrintenAlgemeen

Clubleden in Railhobby

Het blijft iedere maand weer zo’n moment waar je min of meer naar uitkijkt, nl. het moment dat de Railhobby op de deurmat ploft. De Railhobby een tijdschrift voor modelspoor en grootbedrijf kent ook abonnees binnen onze modelspoorclub Maas en Waal. Maar nog bijzonderder is het wanneer een tweetal clubleden elk in een afzonderlijk artikel schrijven over hun hobby in het september nummer van de Railhobby.

In het september (2020) nummer van de Railhobby (nr. 427) schrijft clublid Peter over zijn eigen ontworpen modellen voor de Saksische spoorwegen in schaal H0 (1:87). En clublid Lex schrijft over zijn seinen in schaal H0 naar Nederlands voorbeeld.

Twee verschillende artikelen over de mooie hobby modelspoor met een gemeenschappelijke deler nl. 3D-printen.

Saksische spoorwegen

Als we de volgorde van de paginanummering aanhouden komen we het eerst het artikel van Peter tegen. In het artikel valt te lezen dat hij nu meer tijd voor zijn modelspoorhobby heeft gekregen en hij erg gecharmeerd is van de Saksische spoorwegen. In modelspoor begrippen hebben het dan over periode I en II. De 3D techniek heeft Peter zich eigen gemaakt en inmiddels diverse modellen ontworpen en gemaakt. De modellen zijn van hoge kwaliteit. Te noemen zijn een tweeassige ketelwagen, twee- en drieassige rongen wagens en last but not least een drieassige loc met losse tender van de Saksische serie VV. Peter ontwerpt geen modellen voor de vitrine en ze beschikken dan ook over goede rijeigenschappen. Geïnteresseerd geraakt in de door Peter ontworpen modellen bekijk dan zijn website Peter’s Modelbouwatelier.

Railhobby 427 (september 2020) een preview van het artikel 'Saksisch H0 voor de fijnproever', met als ondertitel 'Peter Gradussen zoekt met 3D-modellen de grenzen op'. (pagina's 26 t/m 28).
Nederlandse seinen in H0

Wanneer we wat verder bladeren in de Railhobby dan verschijnt het artikel van ons clublid Lex waarin hij de weg beschrijft van idee naar realisatie van Nederlandse seinen. Lex heeft samen met een kennis (geen clublid) hun creatieve krachten weten te bundelen en zijn al wat langer bezig om voor een H0 modelspoorbaan naar Nederlands voorbeeld seinen te ontwikkelen. De titel van het artikel ‘3D-printen’ geeft dan ook precies aan hoe basis voor de prachtige seinen wordt gemaakt. Ook beschrijft Lex welke seinen er momenteel zijn ontworpen. Om wat voorbeelden te noemen: een hoog sein met- of zonder cijferbak, dwergsein, vertreksein en AKI. In het artikel van Lex is te lezen hoe de 3D-print van een sein verder behandeld moet worden en voorzien dient te worden van de nodige elektronica zoals LED’s. Ook wordt ingegaan op het aansluiten van de seinen.

Wil je meer weten van 3-D geprinte NS seinen, stuur dan een mail naar nsseinenenprinten[at]gmail.com voor het aanvragen van een nieuwsbrief en prijslijst.

(Let op: vervang [at] door @ in het e-mailadres hierboven.)

Railhobby 427 (september 2020) een preview van het artikel '3D-printen', met als ondertitel 'Nederlandse seinen in H0'. (pagina's 68 t/m 71).
Modelspoorclub

Uit beide artikelen van de Railhobby valt op te maken dat de modelspoorhobby vanuit diverse invalshoeken benadert kan worden. Soms met een bepaalde overlap, in dit geval 3-D printen. Zeer verheugd zijn we als modelspoorclub Maas en Waal dat Peter en Lex hun passie delen met het brede (modelspoor)publiek.

Lid worden van onze modelspoorclub betekent dan ook dat je deelgenoot kan worden van mede modelspoorders met een brede schat aan kennis op het gebied van modelspoor.

Beide artikelen kun je helemaal lezen door het september 2020 nummer (427) te bestellen via de site van de Railhobby.