De Oude Haven

Oude Haven naar Dordt in Stoom

Op zaterdag 21 en zondag 22 mei zal onze modelspoorbaan ‘De Oude Haven’ deelnemen aan het evenement ‘Dordt in Stoom’ als onderdeel van de Modelbouwshow.

Een overzichtsfoto van onze modelspoorbaan "De Oude Haven". Foto: Michel Turlings, 25-09-2021.
Foto verslag

Hieronder een fotoverslag van onze deelname, met de modelspoorbaan “De Oude Haven”, aan het evenement “Dordt in Stoom”editie 2022.

Onze modelspoorbaan "De Oude Haven" heeft een mooie plek in de hal gekregen. Foto: Michel Turlings, 21-05-2022.
De laatste voorbereidende werkzaamheden, zoals het op de baan plaatsen van het rijdend materieel, worden nog uitgevoerd. Foto: Michel Turlings, 21-05-2022.
Kort voor de opening van Dordt in Stoom 2022 is er nog een welkomswoordje en briefing door de organisatie. Foto: Michel Turlings, 21-05-2022.
Modelspoorbaan "De Oude Haven" is klaar voor het evenement "Dordt in Stoom 2022". Foto: Michel Turlings, 21-05-2022.
Het lossen van de lading d.m.v. de portaalkraan. (1) Foto: Michel Turlings, 21-05-2022.
Het lossen van de lading d.m.v. de portaalkraan. (2) Foto: Michel Turlings, 21-05-2022.
Het lossen van de lading d.m.v. de portaalkraan. (3) Foto: Michel Turlings, 21-05-2022.
Vanaf het water in de haven gezien, is het gebouw van de Coöperatie Maas en Waal best wel imposant. Foto: Michel Turlings, 21-05-2022.
In de moestuin wordt hard gewerkt. Foto: Michel Turlings, 21-05-2022.
NS 614 moet wachten voor het armsein dat 'onveilig' dus stop aangeeft. Op de achtergrond is de reden te zien nl. een DE1, ook wel Blauwe Engel genoemd, passeert op de hoofdbaan. Foto: Michel Turlings, 21-05-2022.
Een locmotor van de NS locserie 200, ook wel aangeduid als SIK, heeft zojuist een wagon met kolen als lading bij de kolenboer afgeleverd. Foto: Michel Turlings, 21-05-2022.
Bij de kolenboer worden de handen flink uit de mouwen gestoken om de een nieuwe wagonlading kolen te kunnen ontvangen. Foto: Michel Turlings, 21-05-2022.
Achter de coulissen. Een mooi doorkijkje over het spoor waarop gependeld wordt. Foto: Michel Turlings, 21-05-2022.
Clublid Willem is bezig om een wagon van de juiste koppeling te voorzien. Foto: Michel Turlings, 21-05-2022.
Tijdens een evenement moet er geregeld onderhoud worden gepleegd aan het rijdend- en bewegend materiaal. In dit geval wordt er gesleuteld aan de kraan door clublid Leo. Foto: Michel Turlings, 22-05-2022.
Het rangeren op het raccordement nabij de goederenloods wordt uitgevoerd door clublid Tjalling. Foto: Michel Turlings, 22-05-2022.
De besturing is in goede handen van onze clubleden Leo en Robbert. Foto: Michel Turlings, 22-05-2022.
Al snel nadat het evenement is afgelopen hebben de modelspoorbaan "De Ouden Haven"gedemonteerd en ingeladen. Foto: Michel Turlings, 22-05-2022.
Klaar voor vertrek... . Foto: Michel Turlings, 22-05-2022.